STAR NEWS

เบื้องหลัง นิว วงศกร-นาว ทิสานาฏ ถ่ายฉากใต้น้ำ ละครสาปดอกสร้อย

พาแฟนๆเส้นทางบันเทิง มาดูเบื้องหลังการถ่ายทำฉากใต้น้ำของ นิว วงศกร และ นาว ทิสานาฏ ในละคร สาปดอกสร้อย จะเป็นอย่างไร ไปชม...

12 ต.ค. 2559

Tag: สาปดอกสร้อย ละครสาปดอกสร้อย เบื้องหลังสาปดอกสร้อย นิว วงศกร นาว ทิสานาฏ นิว นาว เส้นทางบันเทิง 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)