STAR NEWS

นาว ทิสานาฏ เผยภูมิใจที่สุดในชีวิต ได้แสดงโขนหน้าพระพักตร์ รัชกาลที่ 9

นักแสดงความ นาว ทิสานาฏ ได้เปิดเผยความรู้สึกภาคภูมิใจ ในฐานะที่ได้สืบทอดมรดก เอกลักษณ์ประจำชาติไทย ซึ่ง นาว ทิสานาฏ เลยได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงโขน หน้าพระเมรุ ชุดนางลอย ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทอดพระเนตร ถือเป็นการแสดงเฉพาะพระพักตร์ ที่ นาว ทิสานาฏ จะจดจำไปชั่วชีวิต

7 พ.ย. 2559

Tag: นาว ทิสานาฏ นาว ทิสานาฏ แสดงโขน แสดงโขนหน้าพระพักตร์ สนามข่าวบันเทิง 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)