STAR NEWS

นักแสดงช่อง 7 ร่วมแถลงข่าวโครงการสอนธรรมศึกษา สร้างความดีถวายเป็นพระราชกุศล

นักแสดงช่อง 7 สี จิณ จิณณะ, ไดสุเกะ สุกี้คาวา, พลอย รัญดภา และ คะน้า ริญญารัตน์ ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการสอนธรรมศึกษา สร้างความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้ศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา และนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งขณะนี้ผู้เข้าสมัครสอบธรรมศึกษา จากทั่วประเทศกว่า 2,000,000 คน ยังสมัครกันได้ และจะมีกำหนดเปิดสอบในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายนนี้ ที่สนามสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศ สำหรับการสอบธรรมศึกษา ถือเป็นการเผยแพร่หลักธรรมให้ประชาชนได้เข้าใจในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามากขึ้น

14 พ.ย. 2559

Tag: เที่ยงบันเทิง 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)