STAR NEWS

ไมค์-เชน ซ้อมเล่นเรือใบเพื่อเล่นละครเทิดพระเกียรติ ชุดใต้ร่มพระบารมี ตอนคลื่นแห่งศรัทธา 2/2

วันนี้ ไมค์ ภัทรเดช และ เชน ณัฐวัฒน์ มาซ้อมเรือใบกันที่พัทยา เพราะทั้ง 2 คนโชคดีมากที่ได้เล่นละครเทิดพระเกียรติ ชุดใต้ร่มพระบารมี ตอนคลื่นแห่งศรัทธา

18 พ.ย. 2559

Tag: ไมค์ ภัทรเดช เชน ณัฐวัฒน์ ดอม เหตระกูล ตั๊ก นภัสกร ละครเทิดพระเกียรติ ชุดใต้ร่มพระบารมี ตอนคลื่นแห่งศรัทธา เส้นทางบันเทิง 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)