STAR NEWS

อ๋อม อรรคพันธ์ ชวนแฟนๆ ช่อง 7 สี ติดตามชมละครเทิดพระเกียรติ ชุด ใต้ร่มพระบารมี เรื่องเพียงพอที่พอเพียง

มาที่กองถ่ายละครเทิดพระเกียรติ ชุด ใต้ร่มพระบารมี เรื่องเพียงพอที่พอเพียง อ๋อม อรรคพันธ์ และน้ำหวาน กรรณาภรณ์ ภูมิใจเสนออีกหนึ่งบทบาทสุดท้าทายคู่พี่น้องสัตวแพทย์ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดให้ทุกคนเห็นคุณค่าของเงิน โดยเฉพาะนางเอก พีค ภัทรศยา หญิงสาวที่ใช้จ่ายไม่เคยประมาณตน จนมีเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นกับครอบครัว และหลักการเศรษฐกิจพอเพียงนี้เองที่ช่วยให้เธอกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้ง

รอติดตามละครเทิดพระเกียรติ ชุดใต้ร่มพระบารมี เรื่องเพียงพอที่พอเพียง ได้ทางช่อง 7 สี เร็วๆ นี้

23 พ.ย. 2559

Tag: ละครเทิดพระเกียรติ ละครเทิดพระเกียรติ เพียงพอที่พอเพียง เบื้องหลังละครเทิดพระเกียรติ เพียงพอที่พอเพียง อ๋อม อรรคพันธ์ น้ำหวาน กรรณาภรณ์ พีค ภัทรศยา เส้นทางบันเทิง 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)