STAR NEWS

เบื้องหลังฉาก นาว ทิสานาฏ ถูกผีกะเลียหน้า ในละคร สาปดอกสร้อย

เพื่อนดอกสร้อยก็ต้อง ผีกะ สนิทที่สุดแล้ว ไปไหนไปกัน เบื้องหลังฉากนี้ทีมงานพอดีคำ ยกกองมาถ่ายทำฉากสีเขียวในสตูดิโอ เพื่อนำไปตัดต่อเทคนิคพิเศษ

มาแล้ว ผีกะ มาเลียหน้าดอกสร้อย ซึ่งตามตำนานพื้นเมืองเหนือ เวลาผีกะมาเลียหน้าใคร จะทำให้คนนั้นสวยงาม อ่อนไหว นาว ทิสานาฏ ฟ้อนไปด้วย ผีกะ เลียหน้าไปด้วย ฉากนี้เลยต้องนัดแนะมุมกล้องกันให้ดี

11 ม.ค. 2560

Tag: สาปดอกสร้อย เบื้องหลังละครสาปดอกสร้อย ละครสาปดอกสร้อย นาว ทิสานาฏ ผีกะ เส้นทางบันเทิง 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)