STAR NEWS

ฉาก นิว วงศกร ใช้กะลามะพร้าวพิสูจน์ผีกะ ในละครสาปดอกสร้อย

กะลามะพร้าว เป็นอีกหนึ่งวิธีพิสูจน์ผีกะ ที่ "ขุนฤทธิไกร" ใช้ในคืนนี้ ในเมื่อทุกคนบอกว่า "ดอกสร้อย" เลี้ยงผี ความจริงจะเปิดเผยหรือเปล่า

ขณะฟ้อนรำนี่แหละโอกาสดี นิว วงศกร นัดแนะคิววางกะลามะพร้าวบนหัว นาว ทิสานาฏ อย่างดี แต่ไหงงานนี้ นาว ถึงมีเรื่องมาแซวได้

เอาแล้วไง ขุนฤทธิไกร ลงมือพิสูจน์เองแบบนี้ ดอกสร้อย จะรอดไหมเนี่ย อีกสักครู่ลุ้นพร้อมกันในละครสาปดอกสร้อย

1 ก.พ. 2560

Tag: สาปดอกสร้อย ละครสาปดอกสร้อย เบื้องหลังสาปดอกสร้อย นิว วงศกร นาว ทิสานาฏ นิว นาว ผีกะ เส้นทางบันเทิง 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)