STAR NEWS

บอส ชนกันต์ พาชมภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9

บอส ชนกันต์ เป็นอีกคนที่ชอบงานศิลปะมากๆ แม้ไม่ได้ร่ำเรียนมาโดยตรง แต่วันนี้โอกาสพิเศษจริงๆ บอสขอพาไปชมภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฝีมือนักวาดระดับมัธยม บอกเลยว่าจับใจมากๆ

ผลงานภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ปรากฏในโลกโซเชียลมาระยะหนึ่งและได้รับคำชื่นชมอย่างมาก ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าของผลงานจะเป็นนักวาดตัวน้อย ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

เยาวชนคนรุ่นใหม่มีแรงบันดาลใจอะไร จึงได้สร้างสรรค์ผลงานได้ตราตรึงใจคนที่พบเห็นได้ขนาดนี้ ตามบอส ไปหาคำตอบกันเลย...

อีกหนึ่งคน เบื้องหลังที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจและผู้ให้คำแนะนำศิลปินตัวน้อย อาจารย์ไกรสิงห์ สุดสงวน อาจารย์ประจำแผนกการเรียนศิลปกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

2 ก.พ. 2560

Tag: เที่ยงบันเทิง 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)