STAR NEWS

นับถอยหลังเข้าสู่ความเข้มข้นของละคร เพลิงพระนาง

นับถอยหลังเข้าสู่ความเข้มข้นของละคร เพลิงพระนาง จากนี้ไปเที่ยงบันเทิงจะพาไปรู้จักเรื่องราวต่างๆ ของ เพลิงพระนาง กัน

เมืองทิพย์ นครสมมุติสุดรุ่งเรือง มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมเฉพาะตน ดินแดนอาณาเขตกว้างใหญ่ มีเมืองประเทศราชมากมาย ดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง เครื่องราชบรรณาการ มีมาไม่ขาด แผ่นดินอุดมสมบูรณ์จนเป็นที่หมายปองของเมืองต่างๆ รวมถึงฝรั่งดั้งขอ ที่ออกล่าอาณานิคม

ทั้งหมดนี้ คือแรงดึงดูดที่ทำให้เกิดการช่วงชิง ความโลภ ความริษยา การครอบครองอำนาจในเมืองทิพย์ แรงใดจะเท่าไฟแค้นของอิสตรี ดั่งที่ทุกตัวละครจะแสดงชะตากรรมให้เห็นใน "เพลิงพระนาง"

8 ก.พ. 2560

Tag: เที่ยงบันเทิง 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)