STAR NEWS

การไหว้สา วัฒนธรรมการไหว้ที่ไม่เหมือนใครของเมืองทิพย์ ในละคร เพลิงพระนาง

“ไหว้สา” ในที่นี้ก็คือ การแสดงความเคารพผู้มียศศักดิ์สูงวาตน ซึ่งในละคร “เพลิงพระนาง” ได้ออกแบบรูปแบบวัฒนธรรมเฉพาะตัวให้กับทุกเมืองในละคร “เพลิงพระนาง” ซึ่งการไหว้เพื่อแสดงการทักทาย หรือแสดงความเคารพผู้อาวุโส และผู้มียศศักดิ์สูงกว่า โดยพนมมือที่ระดับหน้าอก แล้วยกมือขึ้นให้ปลายนิ้วอยู่ระดับหน้าผาก ซึ่งทุกตัวละครก็จะไหว้ลักษณะนี้...

23 ก.พ. 2560

Tag: เพลิงพระนาง ละครเพลิงพระนาง เพลิงพระนาง ตอนแรก เพลิงพระนางครองแผ่นดิน การไหว้สา เที่ยงบันเทิง 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)