STAR NEWS

ฮาน่า ลีวิส และ วิน วาทิต ร่วมกิจกรรม "ปั่นไปปลูก"

ฮาน่า ลีวิส และ วิน วาทิต เป็นตัวแทนจากช่อง 7 สี ร่วมกิจกรรม "ปั่นไปปลูก" หนึ่งในกิจกรรม "ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต" 60+ Earth Hour รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนกัน ฮาน่า และวิน ฟิตแต่เช้า ตื่นมาปั่นจักรยานที่บริเวณพุทธมณฑล สาย 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานคร จากนั้นก็ไปปลูกต้นกล้าที่สวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคม

24 มี.ค. 2560

Tag: เที่ยงบันเทิง 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)