STAR NEWS

นักแสดงช่อง 7 สี แจกน้ำอบ รณรงค์ปีใหม่ไทย

เตรียมพร้อมก่อนวันสงกรานต์ นักแสดงช่อง 7 สี จิณณ์ จิณณะ แบงค์ อาทิตย์ เจด้า ศรัณย่า พระพาย รมิดา และ เหมยเหมย ธัญวีร์ นำน้ำอบจากช่อง7สี ไปมอบให่กับประชาชนย่านสยามสแควร์วัน ในกิจกรรม 7 สี รักประเพณีปีใหม่ไทย กันอย่างคึกคัก พร้อมฝากให้แฟนๆเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างปลอดภัย

12 เม.ย. 2560

Tag: นักแสดงช่อง 7 สี สงกรานต์ สงกรานต์60 จิณณ์ จิณณะ แบงค์ อาทิตย์ เจด้า ศรัณย่า พระพาย รมิดา เหมยเหมย ธัญวีร์ เส้นทางบันเทิง 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)