STAR NEWS

จั๊กจั่น อคัมย์สิริ หมดสัญญากับช่อง 7 แล้ว ขอทำธุรกิจส่วนตัว-นักแสดงอิสระ : สนามข่าวบันเทิง

ล่าสุดเมื่อเช้าของวันที่ 16 มิ.ย นี้ ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้ส่งจดหมายแจ้งสื่อว่า จั๊กจั่น อคัมย์สิริ ได้สิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงสังกัดช่อง 7 แล้ว เนื้อหาของจดหมายมีว่า

“สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ขอแจ้งให้ทราบว่า "คุณอคัมย์สิริ สุวรรณศุข" มีความประสงค์จะเป็นนักแสดงอิสระ และไปประกอบธุรกิจส่วนตัว เพื่อให้การดำเนินธุจของคุณอคัมย์สิริเป็นไปด้วยดี สถานีฯ จึงเห็นควรให้สัญญาการแสดงระหว่างสถานีฯ และคุณอคัมย์สิริ สิ้นสุดตั้งแต่บัดนี้ สถานีฯ ขอขอบคุณคุณอคัมย์สิริ สุวรรณศุข ที่ตั้งใจและทุ่มเทตลอดระยะเวลาการเป็นนักแสดงให้สังกัดของสถานีฯ และขอให้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจใหม่”

ถ้ามีโอกาสทางรายการสนามข่าวบันเทิงจะเชิญ จั๊กจั่น มาร่วมคุยกันในรายการอย่างแน่นอน

16 มิ.ย. 2560

Tag: จั๊กจั่น อคัมย์สิริ หมดสัญญากับช่อง 7 จั๊กจั่น หมดสัญญากับช่อง 7 จั๊กจั่น อคัมย์สิริ สนามข่าวบันเทิง 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)