STAR NEWS

นาว ทิสานาฏ พรีเซ็นเตอร์ต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

นาว ทิสานาฏ เป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้รับเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ให้เป็นพรีเซ็นเตอร์รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ในคำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ซึ่งคัดเลือกศิลปินนักร้อง และนักแสดงที่มีความประพฤติดี และเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชน

งานนี้ นาวยังได้ขึ้นไปพูดคุยแลกเปลี่ยนการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติด พร้อมเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้รับคัดเลือกและจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่

16 มิ.ย. 2560

Tag: นาว ทิสานาฏ พรีเซ็นเตอร์ต้านยาเสพติดโลก เที่ยงบันเทิง 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)