STAR NEWS

ช่อง 7 สี ถวายพระพร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20

คุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ นำคณะผูบริหาร พนักงาน ผู้ประกาศข่าว และนักแสดง เกรซ กาญจน์เกล้า หลุยส์ เฮสดาร์ซัน เข้าเฝ้าถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระชนมายุ 90 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

โอกาสนี้ ช่อง 7 สี ได้ถวายหนังสือหายาก พระโอวาสของสมเด็จพระสังฆราช และโอวาสของพระเถรานุเถระ จำนวน 19 เล่ม และถวายแจกันดอกไม้ ซึ่งทุกคนปราบปลื้มใจในโอกาสพิเศษนี้มากๆ

24 มิ.ย. 2560

Tag: สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 ช่อง 7 พลากร สมสุวรรณ เส้นทางบันเทิง 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)