STAR NEWS

นาว ทิสานาฏ พาชมนิทรรศกาลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ หอศิลป์กรุงเทพ : สนามข่าวบันเทิง

ถือเป็นความโชคดีของพสกนิกรชาวไทยที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันนี้ตาม นาว ทิสานาฏ ไปชมกัน

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน" ในฐานะองค์อัครศิลปิน

สำหรับใครที่สนใจมาร่วมชมนิทรรศการกันได้ จัดแสดงไปจนถึง 7 มกราคม ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

4 ต.ค. 2560

Tag: สนามข่าวบันเทิง นิทรรศกาลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)