STAR NEWS

บิ๊ก ณทรรศชัย-เจด้า ศรัณย่า พาชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ : สนามข่าวบันเทิง

บิ๊ก ณทรรศชัย และเจด้า ศรัณย่า นักแสดงจากละครสุดรัก สุดดวงใจ จะพาไปชมสวนเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวอัมพวา ที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม

23 ต.ค. 2560

Tag: สนามข่าวบันเทิง บิ๊ก ณทรรศชัย เจด้า ศรัณย่า โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อัมพวา สมุทรสงคราม 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)