STAR NEWS

ฐิสา วริฏฐิสา ร่วมงานเติมฝัน ปันน้ำใจ

ฐิสา วริฏฐิสา ร่วมกิจกรรมอาสาพาน้องๆ จากมูลนิธิเด็กโสสะ ไปเปิดโลกจินตนาการในงาน “เติมฝัน ปันน้ำใจ ปีที่ 10 รากแก้วแห่งความดี” ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ฝึกการทดลองหาประสบการณ์เพิ่มเติมนอกตำรา ฐิสายังบอกอีกว่า รู้สึกตื่นเต้นไปกับกิจกรรมครั้งนี้ไม่น้อยไปกว่าน้องๆ เพราะเคยมาทัศนศึกษาที่นี่เมื่อตอนเด็กๆ ซึ่งมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ และน้องๆ สามารถนำความรู้ที่ได้จากครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

31 ต.ค. 2560

Tag: เที่ยงบันเทิง 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)