STAR NEWS

โน้ต วัชรบูล พาเที่ยวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ชุมชนบ้านปงห้วยลาน จ.เชียงใหม่ : สนามข่าวบันเทิง

โน้ต วัชรบูล จะพาเราไปเที่ยวเชียงใหม่ ไปหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ยังคงวิถีชีวิตอย่างพอเพียง ตามแนวศาสตร์พระราชา

ชุมชนบ้านปงห้วยลานแห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี 2555 มีทัศนียภาพที่สวยงาม ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อทำเป็นอาหารเลี้ยงคนในชุมชน ส่วนที่เหลือก็นำมาขายเป็นรายได้ และที่อ่างเก็บน้ำห้วยลาน นอกจากจะให้ประโยชน์ด้านการเกษตรแล้ว ยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่จะมาพักผ่อนถ่ายรูปสวย ๆ พร้อมนาข้าวเขียวขจีโดยรอบหมู่บ้าน

ที่นี่ยังมีงานหัตถกรรมทอผ้าฝ้ายที่ขึ้นชื่อของอำเภอสันกำแพง ซึ่งโน้ตก็มีโอกาสได้ลองทอผ้าด้วยเทคนิคดั้งเดิมที่เรียกว่า กี่กระตุก ด้วย

7 พ.ย. 2560

Tag: สนามข่าวบันเทิง โน้ต วัชรบูล เชียงใหม่ บ้านปงห้วยลาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)