เขตต์ ฐานทัพ Kate Thunthup

เขตต์ ฐานทัพ show Profile
close

Star Profile

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันนทา

กีฬา : ฟุตบอล

Instagram : @kate_thunthup

ผลงาน : สมิงจ้าวท่า (รอออกอากาศ)

ผลงานFilmography

ละครเรื่องล่าสุด สมิงจ้าวท่า

สมิงจ้าวท่า

(พ.ศ. 2561)

มายา

มายา

(พ.ศ. 2560)

อกธรณี

อกธรณี

(พ.ศ. 2560)

พญาโศก (พ.ศ. 2558)

คลิป ล่าสุดLATEST CLIP

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)