เขตต์ ฐานทัพ Kate Thunthup

เขตต์ ฐานทัพ show Profile
close

Star Profile

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันนทา

กีฬา : ฟุตบอล

Instagram : @kate_thunthup

ผลงาน : พริ้ง คนเริงเมือง (กำลังออกอากาศ) / มายา (กำลังออกอากาศ) / สมิงจ้าวท่า (รอเปิดกล้อง)

ผลงานFilmography

ละครเรื่องล่าสุด มายา

มายา

ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 20.30 น.

พริ้ง คนเริงเมือง

พริ้ง คนเริงเมือง

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น.

อกธรณี

อกธรณี

(พ.ศ. 2560)

พญาโศก (พ.ศ. 2558)

คลิป ล่าสุดLATEST CLIP

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)