Video

ออย ธนา ชม ยุ้ย จีรนันท์ เผยอยากร่วมงานอีก

56 views

ออย ธนา เผยถึงนางเอกที่ประทับใจ หลังจากที่อยู่วงการมานานและได้มีโอกาสร่วมงานกับนางเอกหลายคน  ยุ้ย จีรนันท์ เป็นหนึ่งในนางเอกที่ออยประทับใจและอยากร่วมงานอีก

1 มี.ค. 2557

Tag:  ออย ออย ธนา ธนา สุทธิกมล นางเอกที่ประทับใจ ยุ้ย จีรนันท์

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)