Video

ธันวา - ทับทิม ชวนแฟนๆร่วมงาน มาโชว์คลิป with ลีลาวดีเพลิง

1494 views

ธันวา - ทับทิม ชวนแฟนๆ ร่วมงาน มาโชว์คลิป with ลีลาวดีเพลิง พบกับทัพนักแสดงนำ อาทิ ทับทิม อัญรินทร์, ธันวา สุริยจักร, ปรัชญ์ ปรมิณ, กุญแจซอล ป่านทอทอง, เบ็นซ์ ปุณยาพร และแอมป์ พีรวัศ ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ ณ เดอะ ช็อปปส์ แกรนด์ พระราม 9 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

ชมโปรไฟล์ของ ธันวา สุริยจักร >> http://stars.ch7.com/profile/158/
ชมโปรไฟล์ของ ทับทิม อัญรินทร์ >> http://stars.ch7.com/profile/393/

30 ม.ค. 2558

Tag:  ธันวา สุริยจักร ทับทิม อัญรินทร์ ลีลาวดีเพลิง ละครลีลาวดีเพลิง ปรัชญ์ ปรมิณ กุญแจซอล ป่านทอทอง เบ็นซ์ ปุณยาพร แอมป์ พีรวัศ

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)