Video

พอลลี่ รับบท กินรี ตัวแทนคุณน้ำอบผู้เขียนบทประพันธ์คือหัตถาครองพิภพ

210 views

พอลลี่ รับบท กินรี เป็นคู่ของพจน์ เป็นตัวดำเนินเรื่องซึ่งเป็นตัวแทนของคุณน้ำอบผู้เขียนบทประพันธ์เรื่องนี้ขึ้นมา ในเรื่องพจน์ซึ่งเป็นแฟนก็จะพากินรีเข้าไปอยู่ในบ้านไปเจอคุณพ่อคุณแม่ไปเจอพี่น้อง พอได้รู้เรื่องราวต่างๆก็เลยเขียนเรื่องคือหัตถาครองพิภพขึ้นมา

9 ม.ค. 2557

Tag:  พรพรรณ สิทธินววิธ คือหัตถาครองพิภพ

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)