STAR NEWS

เปรมสุดา-อนุวัต-เป็กกี้ ไปเยี่ยม น้องเทรย์ ลูกชายของ แอมป์ พีรวัศ : เจาะประเด็นบันเทิง

เมื่อเช้าที่ผ่านมา ปุ้ม เปรมสุดา, หนุ่ม อนุวัต, เป็กกี้ ศรีธัญญา ได้ไปเยี่ยม แอมป์ พีรวัศ, เบลล์ ชวัลพัชร์ ภรรยา และลูกชาย น้องเทรย์ ที่โรงพยาบาลแล้ว บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชม

5 ก.พ. 2561

Tag: เจาะประเด็นบันเทิง ลูกแอมป์ พีรวัศ น้องเทรย์ แอมป์ พีรวัศ เปรมสุดา สันติวัฒนา อนุวัต เฟื่องทองแดง เป็กกี้ ศรีธัญญา 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)