STAR NEWS

ทับทิม, เคลลี่ ธนะพัฒน์, เอก รังสิโรจน์ รับรางวัลพระราชทานเทพทอง

“รางวัลพระราชทานเทพทอง” ครั้งที่ 18 จัดโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลให้กับคนในแวดวงบันเทิงที่ทำคุณประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงใช้ภาษาไทยได้ถูกอักขระและชัดเจน โดย ทับทิม อัญรินทร์ ได้รับรางวัลนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ในสาขาพิธีกรหญิงจากรายการ “ชุมทางดาวทอง”

เคลลี่ ธนะพัฒน์ ได้รับรางวัลนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ในสาขานักแสดงจาก “เพลงพระนาง” ที่กำลังออกอากาศรีรันให้ชมอยู่ในขณะนี้

เอก รังสิโรจน์ รับรางวัลนักวิทยุโทรทัศน์ในสาขานักแสดงจาก โนราห์

ด้านรางวัลนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น สาขาพิธีกรชายได้แก่ เอ วราวุธ จากรายการ “ตกสิบหยิบล้าน”

15 มี.ค. 2561

Tag: เที่ยงบันเทิง 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)