STAR NEWS

3 พี่น้องพูดถึงความวุ่นวายในบ้าน ละคร “ถิ่นผู้ดี”

3 พี่น้องตระกูล “ผู้ดี” ออย ธนา, อั๋น ชยพล และ แพน พรสวรรค์ 3 คน 3 สไตล์ ออยและแพนชัดเจนไปเลยเรื่องดูถูกคนที่ฐานะต่ำกว่าตัวเอง ส่วนอั๋นน้องชายคนเล็ก แปลกแยกออกมาหน่อย เพราะไม่เคยมองคนที่ฐานะ และให้ความเท่าเทียมกับทุกคน ไม่เหมือนอย่างพี่ชายพี่สาว แต่เวลาอยู่ในบ้าน 3 คนนี้มีเรื่องอะไรก็พูดกันได้ตลอด โดยเฉพาะเรื่องสาวๆ บอกเลยว่า ระดับออยยังต้องปรึกษาน้องชายอย่างอั๋น

รอชม “ถิ่นผู้ดี” เริ่มตอนแรก วันพุธที่ 4 เมษายนนี้

2 เม.ย. 2561

Tag: เที่ยงบันเทิง 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)