พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

STAR NEWS

บรรยากาศนักแสดงสัมปทานหัวใจ พบปะแฟนละครที่ตลาดหัวมุม

บรรยากาศนักแสดงละคร สัมปทานหัวใจ นำทีมโดย ฐิสา วริฏฐิสา, จิณณ์ จิณณะ, นัท อติรุจ และ น้องออม ชาญคามิน พบปะแฟน ๆ ละครอย่างใกล้ชิด ที่ตลาดหัวมุม Market & More ในวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา 

5 พ.ค. 2561

Tag: เส้นทางบันเทิง สัมปทานหัวใจ ละครสัมปทานหัวใจ ฐิสา วริฏฐิสา จิณณ์ จิณณะ นัท อติรุจ น้องออม ชาญคามิน 

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)