ธันวา สุริยจักร Thanwa Souliyachack

ธันวา สุริยจักร show Profile
close

Star Profile

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Instagram : @thanwa_than

ผลงาน : ดอกหญ้าในพายุ / คุณหนูเรือนเล็ก / หลงเงาจันทร์  

ผลงานFilmography

ละครเรื่องล่าสุด สองนรี

สองนรี

(พ.ศ. 2562)

แหวนสวาท

แหวนสวาท

(พ.ศ. 2562)

ริษยา (พ.ศ. 2559)

คลิป ล่าสุดLATEST CLIP

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)