พิชยดนย์ พึ่งพันธ์
พิชยดนย์ พึ่งพันธ์

ซัน

พิชยดนย์ พึ่งพันธ์

@sun_pitchayadon

การศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

ผลงาน : เจ้าสาวแก้ขัด 

ผลงานละคร