ธกฤต ไชยวุฒิ
ธกฤต ไชยวุฒิ

เชลล์

ธกฤต ไชยวุฒิ

@chell_thakrit

วันเกิด : 11 ตุลาคม  2543

การศึกษา : ปวช.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรี

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง , วอลเลย์บอล

รางวัลที่ได้รับ : ชนะเลิศการประกวด Smart Boy 2016

Twitter : @Shell_Thakrit

ผลงาน : -

ผลงานละคร