คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์
คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์

ป่าน

คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์

@parn_khomkrit

วันเกิด : 9 ธันวาคม 2534

การศึกษา : จบปริญญาตรี คณะพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ความสามารถพิเศษ :  ยิงธนู (อดีตนักกีฬายิงธนูประเทศไทย)

ผลงาน : เชิง ชาย ชาญ / บ่วงสไบ

ผลงานละคร