ศรันทร์ธร ก้องธรนินทร์
ศรันทร์ธร ก้องธรนินทร์

วิน

ศรันทร์ธร ก้องธรนินทร์

@win_kongtoranin

วันเกิด :  28 กรกฎาคม 2534

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง, ขี่ม้า, เล่นเปียโน

Twitter : @Win_kongtoranin

ผลงาน :  มนตร์กาลบันดาลรัก

ผลงานละคร