เมธาวี ธีรลีกุล Matawee Theeraleekul

เมธาวี ธีรลีกุล show Profile
close

Star Profile

การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รางวัลที่ได้รับ : Miss Grand Rising star 2018

ความสามารถพิเศษ : รำไทย , ร้อยมาลัยกร

Instagram : @tm.matawee

ผลงานFilmography

ละครเรื่องล่าสุด รักนี้บุญรักษา

รักนี้บุญรักษา

(พ.ศ. 2562)

คลิป ล่าสุดLATEST CLIP

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)