สุรเกียรติ บุนนาค
สุรเกียรติ บุนนาค

แพน

สุรเกียรติ บุนนาค

@pan_surakiat

การศึกษา : ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานที่ผ่านมา : หัวใจลูกผู้ชาย , เศรษฐีตีนเปล่า

ความสามารถพิเศษ : การแสดง , พิธีกร , ร้องเพลง , ฟุตบอล

ผลงานละคร