ภัทรเดช สงวนความดี Pattaradet Sa-nguankwamdee

ภัทรเดช สงวนความดี show Profile
close

Star Profile

Instagram : @mike_pattaradet

Twitter : @mike_pattaradet

ผลงาน : เล่ห์รักบุษบา (กำลังถ่ายทำ)

ผลงานFilmography

ละครเรื่องล่าสุด เล่ห์รักบุษบา

เล่ห์รักบุษบา

(พ.ศ. 2561)

โนห์รา

โนห์ราNOHRA

(พ.ศ. 2559)

อตีตาATITA (พ.ศ. 2559)

ใยกัลยา (พ.ศ. 2557)

คมพยาบาท (พ.ศ. 2557)

แม่ค้า (พ.ศ. 2556)

คลิป ล่าสุดLATEST CLIP

Top
Copyright © 2013 Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd. (BBTV Channel 7)